Kärlek i sanning (Caritas in veritate)

Författare: Benedikt XVI, påve

Översättare: Lars Cavallin

60 kr

Aposteln Paulus framhåller vikten av att förena sanningen med kärleken – veritas in caritate. Påven Benedikt XVI vill i sin tredje encyklika även gå den motsatta och kompletterande riktningen, alltså förena kärleken med sanningen – caritas in veritate. Kärleken måste, enligt påven, förstås, bekräftas och praktiseras i sanningens ljus.

Benedikt XVI behandlar i encyklikan – mot bakgrund av den globala finanskrisen – många av de avgörande frågorna i vår tid. Han poängterar att, bortom stat och marknad, måste det finnas ett civilt samhälle som präglas av broderlig människokärlek. Kärleken är huvudvägen i kyrkans sociallära; det gäller både den lilla familjen och hela samhället – både lokalt och globalt.

Boken är översatt av monsignor Lars Cavallin.

En reviderad version av samma text ingår i Den katolska socialläran: dokument 1891–2015 (2019).

Häftad, 172 sid.