Mässans mål och mening

Författare: Sr Veronica Tournier OP

50 kr

Kyrkan har firat eukaristin i över två tusen år. Kyrkan lever av eukaristin. Mässan är källan och höjdpunkten i Kyrkans liv och sändning.
 
Författaren, dominikansyster, Veronica Tournier, låter oss i Mässans mål och mening följa med i ett antal meditationer över eukaristins mysterium. Hon talar till oss – men framförallt med oss – tillsammans med den gudstjänstfirande församlingen.
 
Till varje kapitel hör texter ur konciliedokument, gudstjänstliv och kyrkoliv i fornkyrkan och Bibeln. Texterna är avsedda att ytterligare fördjupa läsning.

Sr Veronica har även utkommit med Trosbekännelsen.
 
Häftad, 132 sid.