Som jag har längtat! (Desiderio desideravi)

Författare: Franciskus, påve

Översättare: f. Anders Ekenberg

Som jag har längtat PDF

Framsida FINAL

Som jag har längtat! (Desiderio desideravi) är ett apostoliskt brev, alltså en skrivelse från påven till alla katoliker. I brevet betonar påve Franciskus den inövning och fostran som är nödvändig för att man ska inse liturgins mening och skönhet, delta aktivt och helhjärtat i den och göra den till mittpunkten i sitt liv. Brevet är en meditation över liturgin och över den häpnad och tacksamhet som alla behöver öva för att kunna upptäcka dess rikedomar.

Texten finns tillgänglig kostnadsfritt  via länken nedan samt stiftets hemsida.

Om du vill citera texten eller använda den på annat sätt måste du ange Copyright: Katolska Liturgiska Nämnden | Veritas Förlag, 2022.

Texten är översatt av Anders Ekenberg.

58 sid.