Till äkta makar med anledning av familjeåret Amoris lætitia

Författare: Franciskus, påve

Översättare: Olof Brandt

BREVET ÄR GRATIS OCH GÅR ATT LADDA NER HÄR.

 

Brevtillaktamakar

Den helige Josefs dag (19 mars) 2021 inleddes familjeåret Amoris lætitia, som tagit namn efter den påvliga uppmaningen (exhortationen) som påve Franciskus publicerade 2016. Stora delar av detta år präglades av pandemi och osäkerhet. I ett brev särskilt riktat till äkta makar skriver påve Franciskus:

I samband med familjeåret Amoris lætitia vänder jag mig till er för att uttrycka all min tillgivenhet och närhet i denna så särskilda tid, som vi får vara med om. Familjerna har alltid funnits med i mina tankar och böner men än mer under pandemin, som har prövat alla hårt och särskilt de mest utsatta.

Han avslutar brevet:

Må den helige Josef inspirera alla familjer till kreativt mod, för det behövs i denna tid av förändringar, och må jungfru Maria bistå er i ert äktenskapliga liv och låta det alstra en »mötets kultur«, för den behövs för att bemästra alla svårigheter och bekymmer som fördunklar vår tid. Inga svårigheter

Översättning Olof Brandt.

18 sidor.

Den påvliga uppmaningen Amoris lætitia finns i svensk översättning (Veritas 2016) av Ylva-Kristina Sjöblom OP.