Caritas in veritate (Kärlek i sanning)

Författare: Benedikt XVI, påve

Översättare: Lars Cavallin

PÅVE BENEDIKT XVI eller Joseph Ratzinger (1927–2022) var en av 1900-talets mest inflytelserika katolska teologer. Med anledning av hans bortgång önskar Veritas Förlag tillgängliggöra några av hans mest kända texter som påve. Hans encyklika Caritas in veritateKärlek i sanning – utkom 2009, mitt under den världsomfattande finanskrisen.

Caritas, kärleken, är inte något sentimentalt eller emotionellt utan föds ur ett samspel mellan tro och förnuft, och blir äkta bara i den mån den upplyses av sanningen. När Benedikt XVI tar fasta på påve Paulus VI:s tankar om en fullödig utveckling av hela människan och varje människa, betonar han kärlekens aktiva roll för en sådan utveckling. Politik talar knappast om kärlek som den drivande kraften för förändringar, än mer sällan sätts kärleken samman med förnuft, intelligens och kunskap. Benedikt menar att kunskap förvisso kan reduceras till experiment och intellektuella slutsatser men om den ska leda människan till vishet som ger mening åt hennes liv, så måste den styras av kärlek. »Handlingar utan kunskap är blinda, och kunskap utan kärlek är steril«. Kärlek upplyst av sanning motsäger aldrig förnuftet. Benedikt XVI påminner oss om att det grundläggande kapital som måste skyddas och värderas är människan själv. Hon själv är utgångspunkt,  fokus och mål för allt ekonomiskt och socialt liv.

Denna utgåva av Caritas in veritate är ett särtryck ur Veritas Förlags samlingsutgåva Den katolska socialläran: dokument 1891–2015 (2019). Du kan ladda ner dokumentet gratis för personligt bruk

PDF, 117sid.

Översättning av Lars Cavallin.

Ladda ner PDF genom att klicka på omslagsbilden

Caritasinveritate Särtryck Pdf OMSLAG.Pdf