Sankta Lucia

Författare: Hans Hellström

19 kr

Den 13 december år 304 avrättades en ung kvinna på Sicilien. Lucia, som hon hette, dog martyrdöden för sin kristna tros skull. Hon helgonförklarades i början av 400-talet och kulten spred sig över det kristna Europa. Även i Sverige vördades Lucia under medeltiden.

I det protestantiska Sverige under tiden efter reformationen till en bra bit in på 1800-talet ersattes Luciakulten av olika »folkliga« traditioner. Här finns exempelvis historier om stökiga »Lussebrudar« och »vitklädda fruntimmer« som serverade mat i sovrummet. Det moderna Luciafirandet inleddes år 1927 då det första offentliga Luciatåget anordnades i Stockholm.

Över tid så uppvisar det svenska Luciafirandet stora skillnader i tankar, seder och bruk. I föreliggande skrift ges några inblickar i ämnet.

Sankta Lucia ingår som nr 5 i Birgittaföreningens skriftserie. 

Författaren Hans Hellström är fil. dr. i historia och teol. kand. Han har tidigare utkommit med böcker om exempelvis Erik den helige, heliga Birgitta och Nils Dacke.

Häftad, 44 sid.