Nils Dacke: den katolske bondehövdningen

Författare: Hans Hellström

19 kr

Nils Dacke har ett dåligt eftermäle i svensk historisk forskning. Enligt Gustav Vasa var han en tjuv, förrädare och kättare. Att denna bild levt kvar av Dacke beror sannolikt på att det är segrarna som skriver historia. Författaren, fil. dr Hans Hellström, presenterar här en mer nyanserad bild av den småländske bondehövdingen och orsakerna till den så kallade Dackefejden i Småland, i början av 1540-talet.

Nils Dacke: den katolske bondehövdingen ingår som nr 3 i Birgittaföreningens skriftserie. 

Författaren Hans Hellström är fil. dr. i historia och teol. kand. Han har utkommit med ett tiotal populärvetenskapliga böcker om bl.a. Lucia, Erik den helige och den heliga Birgitta.

Häftad, 53 sid.