Erik den helige: Sveriges skyddshelgon

Författare: Hans Hellström

19 kr

En majdag år 1160 dödades Sveriges kung Erik i en våldsam strid utanför Heliga trefaldighets kyrka i Uppsala. Han blev snart ansedd som helgon och sedermera som Sveriges nationalhelgon. Under framför allt 1300- och 1400-talen blomstrade Erikskulten i Sverige. Detta visar inte minst den rikhaltiga förekomsten av altarskåp, kalkmålningar och skulpturer i svenska kyrkor, där Erik den helige är avbildad. Idag återfinns exempelvis kung Erik i Stockholms stadsvapen.

En del historiker vill förpassa Erikslegenden till historiens skräpkammare och inom forskningen har det sagts att legenden är en schablonmässig kompilation tillkommen i tendentiöst syfte. Bakom den fanns endast maktpolitiska skäl. Den var ett listigt påfund av Uppsalaklerkerna. Men med ett sådant synsätt förringas och förlöjligas den medeltida människans fromhet och tro. Det finns i det medeltida tänkandet en hängivenhet för andliga mål, något som kan vara svårt att förstå i vår moderna och rationella tid.

Erik den helige: Sveriges skyddshelgon ingår som nr 4 i Birgittaföreningens skriftserie. 

Författaren Hans Hellström är fil. dr. i historia och teol. kand. Han har utkommit med ett tiotal populärvetenskapliga böcker, bl.a. om Lucia, den heliga Birgitta och Nils Dacke.

Häftad, 67 sid.