Den heliga Birgitta (1303–1373)

Författare: Hans Hellström

78 kr

Den heliga Birgitta (1303–1373) kom från en välbärgad och inflytelserik stormanssläkt. Hon hade en stor social ansvars- och rättvisekänsla, som under medeltiden var ytterst ovanlig inom den härskande klassen.

Med stöd av sina uppenbarelser kritiserade Birgitta de kristna i sin samtid. De hade avfallit och levde inte som kristna borde göra. Ingen kom egentligen undan hennes många gånger hårda domsord, varken kungar, biskopar eller påvar.

Birgitta lade grunden till Den allraheligaste Frälsarens orden eller birgittinorden och Vadstena kloster tillkom enligt hennes anvisningar. Hon helgonförklarades år 1391 och år 1999 utsåg påve Johannes Paulus II Birgitta till ett av Europas tre kvinnliga skyddshelgon.

Den heliga Birgitta (1303–1373) ingår som nr 6 i Birgittaföreningens skriftserie.

Författaren Hans Hellström är fil. dr i historia och teol. kand. Han har tidigare utkommit med ett tiotal populärvetenskapliga böcker, t.ex. om Lucia, Erik den helige och Nils Dacke.

Häftad, 57 sid.