Studiehandledning till »Den katolska socialläran«

Redaktör: Carina Björklind OP, Elin Hansson, Johanna Backman & Fiorella Bastidas

49 kr

NYHET

Den katolska kyrkans sociallära
brukar kallas »kyrkans bäst bevarade hemlighet«. Studiematerialet är uppdelat i fem fristående delar med varsitt tema. Det är tänkt att kunna användas i församlingar och lekmannagrupper som vill förstå och fördjupa sig i katolska kyrkans sociallära. Ett återkommande tema i encyklikorna som vi vill uppmärksamma är hur viktigt det är med folkbildning, att vi församlingsmedlemmar studerar och utvecklas tillsammans. Studieförbundet Bilda har tagit fram materialet i samarbete med Veritas Förlag och vi uppmuntrar er att anmäla er studiecirkel till Bilda. Ni hittar mer information om hur ni gör hos Bilda.

Studiehandledningen har utarbetats av Carina Björklind OP, Elin Hansson, Johanna Backman & Fiorella Bastidas, alla verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda.

Fackgranskning har gjorts av p. Henrik Alberius OP, Andreas Carlgren, Anna Minara Ciardi & Linnea Lindblad.

Häftad, 120 sid.

Relaterat material hittar du här:

Den katolska socialläran: dokument 1891–2015

Sociallarancover

Påve Franciskus, Laudato si' (2015)

Laudatosisärtryckframsida

Studiehandledningarna utges av Veritas Förlag i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Bilda Grund